Helder in tarieven, vergoedingen en verzekeringen.

Het doel van het OMC Zaandam is het verlenen van toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en toekomstgerichte oogzorg. Als zelfstandige oogkliniek wordt er dan ook naar gestreefd om de huidige tarieven en de informatie over verzekeringen zo helder mogelijk weer te geven. Zo kunt u bij ons duidelijk de zorgverzekering en vergoedingen inzien.

Als zorginstelling in Nederland, dient het OMC Zaandam als oogkliniek te voldoen aan wettelijk vastgestelde richtlijnen op het gebied van vergoedingen en tarieven van uw zorgverzekering. Deze richtlijnen zorgen voor duidelijkheid en inzicht voor zowel onze patiënten als onszelf. Het OMC Zaandam werkt samen met alle bekende verzekeraars, waardoor het overgrote deel van oog-medische ingrepen onder uw basisverzekering valt. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij een specialistische aanpassing op het gebied van ‘Low-Vision’, is een extra bijdrage vereist.

In de ‘Toolbox Kostenbewustzijn’ kunt u op een overzichtelijke manier de meest voorkomende vragen en antwoorden vinden met betrekking tot het zorgstelsel in Nederland en uw zorgverzekering.

NZA: Duidelijkheid over rekeningen

Voor een uitleg over ziekenhuisrekeningen kunt u kijken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Klik op onderstaande link voor een overzicht van veel gestelde vragen over rekeningen en uw zorgverzekering.

Overzicht contracten zorgverzekeraars

U kunt op de website van de individuele zorgverzekeraars het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam (OMC Zaandam) terugvinden als gecontracteerde zorgaanbieder in de zorgzoeker.

Gezien de verscheidene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, zijn de onderhandelingen van o.a. ziekenhuizen en klinieken met de zorgverzekeraars nog gaande.
Om voor u als patiënt de stand van zaken omtrent de onderhandelingen 2023 te verhelderen, hebben wij een overzicht gemaakt:

Koepel zorgverzekeraarStatus onderhandelingen 2023Verwachting onderhandelingen 2023
Zilveren Kruis / Achmea Gecontracteerd-
Centrale VerzekeringseenheidIn onderhandelingContract getekend voor eind februari 2023
Coöperatie VGZOvereenstemming bereiktContract getekend voor eind januari 2023
MenzisIn onderhandelingContract getekend voor eind februari 2023
DSW Gecontracteerd-
ASROvereenstemming bereiktContract getekend voor eind januari 2023
CaresqOvereenstemming bereiktContract getekend voor eind januari 2023
Zorg en ZekerheidGecontracteerdContract getekend voor eind januari 2021
ONVZGecontracteerd-
Eno In onderhandelingContract getekend voor eind februari 2023

U kunt op deze website zien welke labels zorgverzekeraars vallen onder de verscheidene koepels.

Gezien de goede relatie die wij hebben opgebouwd met de verschillende zorgverzekeraars, gaan wij er vanuit dat wij ook voor in 2023 met alle zorgverzekeraars een contract zullen afsluiten.
Indien u hier vragen en/ of onduidelijkheden heeft, kunt u deze stellen aan de afdeling Zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar of ons mailen op debiteuren@omczaandam.nl .

Belangrijke informatie

Bestel op tijd uw lenzen!

Komt het door corona, de oorlog in Oekraïne, of een tekort aan grondstoffen? Diverse verhalen doen de ronde.
Maar, de leveringstijden van lenzen bij de fabrikanten zijn aan het oplopen. Dus let op, bestel op tijd uw lenzen.