Helder in tarieven, vergoedingen en verzekeringen.

Het doel van het OMC Zaandam is het verlenen van toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en toekomstgerichte oogzorg. Als zelfstandige oogkliniek wordt er dan ook naar gestreefd om de huidige tarieven en de informatie over verzekeringen zo helder mogelijk weer te geven. Zo kunt u bij ons duidelijk de zorgverzekering en vergoedingen inzien.

 

Iedere zorginstelling in Nederland dient te voldoen aan wettelijk vastgestelde richtlijnen op het gebied van vergoedingen en tarieven. Uitgangspunt in deze is duidelijkheid voor patiënt en zorginstelling. Het OMC Zaandam werkt samen met alle bekende verzekeraars, waardoor nagenoeg iedere oogmedische ingreep onder de basisverzekering valt van de patiënt. Soms, bijvoorbeeld bij specialistische aanpassingen op het gebied van ‘Low Vision’, is een extra bijdrage vereist.

Verwijsbrief verplicht

Voor niet-acute oogzorg
Zorgverzekeraars hebben de controle op de verwijsbrief verscherpt. Bij iedere nieuwe zorgvraag dient u een geldige verwijsbrief te overhandigen van degene die u doorverwijst naar het OMC Zaandam  (bijvoorbeeld uw huisarts). Zolang u wordt behandeld voor dezelfde klacht (welke binnen 2 jaar na laatste controleafspraak plaatsvindt) hoeft u geen nieuwe verwijsbrief mee te nemen bij controleafspraken. Wanneer u niet meer onder behandeling staat maar toch klachten heeft, is nogmaals een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Acceptatie van verwijzers
Uw zorgverzekeraar bepaalt of uw verwijzing naar het ziekenhuis geldig is. Alle zorgverzekeraars accepteren de huisarts of medisch specialist als verwijzer. Neem voor de zekerheid altijd contact op met uw zorgverzekeraar. U bent namelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige verwijsbrief.

Afspraak met verwijsbrief
Zodra u doorverwezen bent naar ons centrum, kunt u een afspraak maken.

Let op: Het Oogheelkundig Medisch Centrum te Zaandam raadt u aan om tijdig te doen, uw verwijsbrief is namelijk 1 jaar geldig. Bij de start van uw behandeling dient u een geldige verwijsbrief te hebben.

Afspraak zonder verwijsbrief
Als u een bezoek brengt aan ons zonder dat u een verwijsbrief bij u heeft, dient u de rekening zelf te betalen. De factuur zult u thuis opgestuurd krijgen. Dit betekent dat de kosten van de gehele behandeling bij u in rekening worden gebracht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u vervolgens de factuur bij hen kan indienen en of uw behandeling vergoed wordt.

Let op: heeft u geen (geldige) verwijsbrief bij zich én kunt u zich niet legitimeren, dan dient u voorafgaand aan uw behandeling een voorschot van de kosten van uw eerste bezoek aan ons centrum te betalen.

Meer informatie over de verwijsbrief
Heeft u vragen over de verwijsbrief? Neem dan contact op met de financiële afdeling van het OMC Zaandam op  tel. 075 – 6140662, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Ook kunt u uw vragen per email sturen naar: debiteuren@omczaandam.nl

Heeft u een bril? Deze graag meenemen. Indien u contactlenzen draagt, vragen wij u deze bij het eerste bezoek niet te dragen, of vlak voor het onderzoek uit te nemen.

Bent u niet in het bezit van een geldig verzekeringsbewijs of bent u in het buitenland verzekerd, dan vragen wij een vooruitbetaling van de kosten.

Niet verzekerde zorg

Voor niet verzekerde zorg, bijvoorbeeld bij een speciale lensimplantatie of een rijbewijskeuring, hanteren wij deze prijslijst (zie ook hieronder).

PDF

Tarieven niet-verzekerde zorg 2023

Passantentarief?

Een passantentarief is een tarief voor zorg dat wordt gehanteerd door het OMC Zaandam als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. Daarnaast sluiten de zorgverzekeraars steeds vaker een selectief zorgcontract af met zorgaanbieders, waardoor het niet meer zo vanzelfsprekend is dat alle zorg bij de zorgaanbieder van uw keuze vergoed gaat worden door uw zorgverzekeraar. Het passantentarief wordt ook gebruikt voor mensen die niet verzekerd zijn voor zorg of voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn voor zorg en tijdelijk in Nederland verblijven. Indien u geen zorgverzekering hebt, rekenen wij voor uw consult een voorschot van de kosten van uw behandeling.

PDF

Passantentarieven 2023

PDF

Passantentarieven 2022

 

Belangrijke informatie

Bestel op tijd uw lenzen!

Komt het door corona, de oorlog in Oekraïne, of een tekort aan grondstoffen? Diverse verhalen doen de ronde.
Maar, de leveringstijden van lenzen bij de fabrikanten zijn aan het oplopen. Dus let op, bestel op tijd uw lenzen.