Vergoeding basisverzekering

U heeft recht op een vergoeding voor de ooglidcorrectie wanneer er sprake is van een medische indicatie. De ingreep wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u een vergoeding kunt krijgen voor de bovenooglidcorrectie. Bij de onderooglidcorrectie is er vrijwel nooit sprake van een medische indicatie, dus krijgt u deze niet vergoed.

Medische indicatie

Een medische indicatie wil zeggen dat de behandeling die u wilt laten uitvoeren medisch noodzakelijk is. Wanneer uw oogleden bijvoorbeeld zo ver over uw ogen heen hangen dat ze uw zicht ernstig belemmeren, krijgt u van uw arts een verwijzing naar een specialist. Deze verwijzing met medische indicatie kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen. Uw zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of u de ooglidcorrectie vergoed krijgt, dus bespreek uw situatie voorafgaand aan de operatie.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op een vergoeding van de ooglidcorrectie in de volgende situaties:

  • U heeft een ooglidcorrectie nodig als gevolg van een aangeboren afwijking.
  • U dient behandeld te worden als gevolg van een chronische aandoening die u al sinds uw geboorte heeft.
  • Uw bovenste oogleden beperken uw zicht in ernstige mate. De oogleden dienen de pupil hierbij minstens voor de helft te bedekken.

De regels voor een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de basisverzekering zijn vrij streng. Voldoet u hier niet aan? Dan kunt u de behandeling soms nog wel vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering.

Eigen risico

Let op: als u de ooglidcorrectie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering, dan dient u wel uw eigen risico te betalen. Aangezien de kosten van de behandeling € 849,- zijn, zult u in de meeste gevallen uw volledige eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2022 € 385,-. Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan kan dit bedrag oplopen tot € 885,-. Het maximale eigen risico ligt met € 885,- net boven de prijs van de ooglidcorrectie.

Vergoeding aanvullende verzekering

Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering? Bij een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zijn de eisen minder streng. Er is dus nog een kans dat uw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt.

Polisvoorwaarden

Houd er rekening mee dat u ook bij de aanvullende verzekering aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Deze verschillen per zorgverzekeraar, maar zijn vaak minder streng. Enkele voorbeelden zijn:

  • U dient de aanvullende verzekering al minimaal 24 maanden te hebben.
  • Het bovenste ooglid bedekt uw pupil voor minimaal een derde.
  • Het zijwaartse gezichtsveld wordt ernstig beperkt door het overhangende ooglid.
  • U heeft last van smetten in de huidplooi en dit kan niet op een andere manier behandeld worden.

Niet altijd het hele bedrag vergoed

Bij de aanvullende zorgverzekering mag een verzekeraar zelf bepalen welke voorwaarden hij hanteert voor de vergoeding van een behandeling. Daarom verschillen deze per zorgverzekeraar. In uw polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de regels. Vaak geldt een van de volgende regels:

  • U krijgt de hele prijs van de behandeling vergoed.
  • U krijgt een percentage van de kosten vergoed.
  • U krijgt een bepaald bedrag vergoed.

U kunt altijd contact opnemen met uw zorgverzekeringsmaatschappij. Deze kan u meer vertellen over de ooglidcorrectie vergoeding.

Belangrijke informatie

Bestel op tijd uw lenzen!

Komt het door corona, de oorlog in Oekraïne, of een tekort aan grondstoffen? Diverse verhalen doen de ronde.
Maar, de leveringstijden van lenzen bij de fabrikanten zijn aan het oplopen. Dus let op, bestel op tijd uw lenzen.