In het OMC Zaandam werken momenteel twee basisartsen die graag oogarts willen worden en bij ons praktijkervaring opdoen. Zij hebben hun medische vooropleiding kortgeleden afgerond en zijn zeer gemotiveerd  u de beste zorg te verlenen. Zij werken onder strikte begeleiding en supervisie van een ervaren oogarts.

De directie van het OMC Zaandam heeft er echter voor gekozen basisartsen in te zetten voor de ondersteuning van onze praktijk. Dit is begrijpelijk omdat veel patiënten naar het OMC Zaandam door hun oogarts worden verwezen  vanwege een gecompliceerde oogaandoening. Deze aandoening staat vaak in verband met de algehele gezondheid. De basisartsen van het OMC Zaandam zijn geselecteerd op basis van kennis, inzet en motivatie en zullen alles in het werk stellen u te helpen problemen op te lossen. Wij gaan ervan uit dat u deze vorm van samenwerking (inclusief enige uitloop van de spreekuren) kan accepteren. Uiteindelijk gaat het erom dat u het juiste advies krijgt en snel en adequaat wordt geholpen.

Tekstgrootte
Contrast