In het OMC Zaandam werken momenteel twee basisartsen die graag oogarts willen worden en bij ons praktijkervaring opdoen. Zij hebben hun medische vooropleiding kortgeleden afgerond en zijn zeer gemotiveerd  u de beste zorg te verlenen. Zij werken onder strikte begeleiding en supervisie van een ervaren oogarts.

De directie van het OMC Zaandam heeft er echter voor gekozen basisartsen in te zetten voor de ondersteuning van onze praktijk. Dit is begrijpelijk omdat veel patiënten naar het OMC Zaandam door hun oogarts worden verwezen  vanwege een gecompliceerde oogaandoening. Deze aandoening staat vaak in verband met de algehele gezondheid. De basisartsen van het OMC Zaandam zijn geselecteerd op basis van kennis, inzet en motivatie en zullen alles in het werk stellen u te helpen problemen op te lossen. Wij gaan ervan uit dat u deze vorm van samenwerking (inclusief enige uitloop van de spreekuren) kan accepteren. Uiteindelijk gaat het erom dat u het juiste advies krijgt en snel en adequaat wordt geholpen.

Vragen en antwoorden over het coronavirus

Naar aanleiding van de recente berichtgeving van de Rijksoverheid, de NOG en onze branchevereniging ZKN, over het coronavirus hanteren wij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen.

Binnen het OMC Zaandam wordt de 1,5 meter afstand norm zo goed mogelijk nageleefd en worden alle reeds getroffen (hygiëne-) maatregelen in acht genomen. Dit betekent concreet dat het OMC Zaandam werkt met een aangepast schema waarin

- elke dag maximaal twee oogartsen poli spreekuur hebben met ondersteuning van onze praktijkassistentes, basisarts, en technisch oogheelkundige assistentes;
- elke dag minimaal een volledig OK programma wordt gedraaid;
- daar waar mogelijk laten we de spreekuren telefonisch doorgaan.

Dit betekent dat u met ons contact kan opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan via het e-mailadres info@omczaandam.nl of door te bellen naar 075 614 0662.

Dit kan verschillende gevolgen hebben, zoals dat op de dag van de afspraak of een vervolgafspraak wordt ingepland bij een andere arts dan u gewend bent. Wij vragen u hier uw medewerking en begrip in.
Tevens verzoeken wij u om niet vroeg op uw afspraak te verschijnen. Houd u aan de aangegeven tijden om drukte in de kliniek te voorkomen. Indien u toch te vroeg bent, zullen wij u verzoeken om buiten de kliniek te wachten.
Daarnaast het verzoek om, indien mogelijk, zonder begeleider de kliniek te betreden. Op deze manier kunnen wij de hoeveelheid aanwezige personen binnen de kliniek beperken.

Twijfelt u of een afspraak doorgang kan vinden, stuurt u ons een e-mail naar info@omczaandam.nl

Zie voor verdere informatie onze coronapagina. 

Aangepast op donderdag 18 juni 2020 jl. om 12:15 uur

Tekstgrootte
Contrast