Oogheelkunde is een specialisme binnen de geneeskunde waarbij getoetst wordt op de ziekten van het oog. De vrije vertaling vanuit het Grieks luidt ‘de wetenschap van de ogen’. Omdat er diverse professionals werkzaam zijn met elk hun eigen specialisme, is het mogelijk om iedere afzonderlijke patiënt zorg op maat te bieden.

De oogartsen in het OMC Zaandam zijn in staat afwijkingen van het oog, het visuele systeem, de oogkas, de traanwegen en de oogleden en de daarmee samenhangende problemen vast te stellen. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, wordt het advies met u besproken en wordt de nodige behandeling uitgevoerd.

Oogheelkunde is een breed specialisme. Is uw aandoening vastgesteld, maar wilt u meer informatie? Bekijk hiernaast voor welke vormen van oogzorg u terechtkunt bij het OMC Zaandam.