Wist u dat…

…het OMC Zaandam gevestigd is in de voormalige brandweerkazerne aan de H. Gerhardstraat aan het einde van de Peperstraat te Zaandam? Onderstaand vindt u de verdere contactgegevens van het OMC Zaandam en de benodigde informatie voor het maken van een afspraak.

Het OMC Zaandam maakt zich sterk door ieder patiënt optimale oogzorg met korte wachttijden te bieden. Hoe deze korte wachttijden tot stand komen? Lees gauw verder! Ter verduidelijking: acute oogzorg kent natuurlijk geen wachttijden!

Actuele toegangs- en wachttijden

SpecialistWachttijd
Oogarts8 kalenderdagen
Orthoptie12 kalenderdagen
Aanvullende onderzoeken2 kalenderdagen
Contactlensspecialist14 kalenderdagen
Second opinion (afhankelijk van de indicatie)55 kalenderdagen
CBR-keuring30 kalenderdagen
Wachttijd behandelingen
Staaroperatie (na consult)36 kalenderdagen
Ooglidcorrectie (na consult)300 kalenderdagen

Actueel per 6 januari 2021

Actuele toegangs- en wachttijden per zorgverzekeraar

 Eerste polikliniekbezoekStaaroperatie (na consult)
Zilveren Kruis / Achmea8 kalenderdagen36 kalenderdagen
Centrale Verzekeringseenheid14 kalenderdagen36 kalenderdagen
Coöperatie VGZ14 kalenderdagen36 kalenderdagen
Menzis14 kalenderdagen36 kalenderdagen
DSW14 kalenderdagen36 kalenderdagen
ASR14 kalenderdagen36 kalenderdagen
Caresq14 kalenderdagen36 kalenderdagen
Zorg en Zekerheid14 kalenderdagen36 kalenderdagen
ONVZ14 kalenderdagen36 kalenderdagen
ENO14 kalenderdagen36 kalenderdagen

Actueel per 6 januari 2021

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht zorginstellingen om de wachttijd te communiceren.

Wachttijdinformatie volgens format NZa
20210106 Wachttijden-actueel-per-06-01-2021

Bekijk hier de Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg – NR/REG-1823
Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg – NRREG-1823a

Stand van zaken onderhandelingen 2021

Via onze telefonie komen op het moment flink wat vragen omtrent de stand van zaken betreffende de onderhandelingen 2021 en of wij met de zorgverzekeraars nou wel of geen contract hebben afgesloten. Het OMC Zaandam wil voorop stellen dat het uitgangspunt is, net zoals alle voorgaande jaren, met alle zorgverzekeraars voor het jaar 2021 een contract af te sluiten.

In onderstaande tabel vindt u de actuele status van de onderhandelingen 2021 per 6 januari 2021.

 Status onderhandelingen 2021Verwachting onderhandelingen 2021
Zilveren Kruis / Achmea In onderhandelingContract getekend voor eind januari 2021
Centrale VerzekeringseenheidIn onderhandelingContract getekend voor eind januari 2021
Coöperatie VGZOvereenstemming bereikt en contract getekend voor 2021-
MenzisContract getekend voor eind januari 2021Contract getekend voor eind januari 2021
DSW Overeenstemming bereikt en contract getekend voor 2021-
ASRIn onderhandeling-
CaresqOvereenstemming bereiktContract getekend voor eind januari 2021
Zorg en ZekerheidOvereenstemming bereiktContract getekend voor eind januari 2021
ONVZIn onderhandeling-
Eno Overeenstemming bereiktContract getekend voor eind januari 2021

Actueel per 6 januari 2021

Uitleg

Het Nederlandse zorgstelsel is gericht op een optimale behandeling van alle verzekerde patiënten. Hulpverlening op korte termijn is echter niet vanzelfsprekend, omdat patiënten met een urgente aandoening altijd voorgaan. De diagnostiek en de behandeling kosten daarnaast ook aardig wat voorbereidingstijd. Daarnaast is het van belang dat er een beperkte planningslijst wordt gehanteerd in geval van een oogoperatie.

De vraag naar zorg groeit, maar financiële middelen zijn beperkt door het overheidsbeleid. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de wachttijden voor niet-acute behandelingen in medische instellingen zullen gaan oplopen. Het OMC probeert dit als zelfstandige oogkliniek te voorkomen, door patiënten binnen een zo kort mogelijke termijn te helpen. Dit wordt gerealiseerd door ruime openingstijden en een efficiënt afsprakensysteem. Daarnaast hebben wij de capaciteit voor oogoperaties uit kunnen breiden dankzij de ingebruikname van onze moderne operatiekamer eind 2012.

Bent u toch van mening bent dat uw afspraak nog te lang duurt, geef dit dan aan ons door. Wanneer wij u niet tijdig kunnen helpen, neem dan contact op met de zorgbemiddelaar van uw ziektekostenverzekeraar. In dit kader is het van belang te weten dat de overheid richtlijnen heeft opgesteld voor de wachttijden voor niet –acute zorg, de zogenaamde Treeknorm.

Het OMC Zaandam is 6 dagen per week geopend (maandag t/m zaterdag).  Via onze telefonische afsprakenservice (075-614 06 62), kunt u de gemiddelde wachttijd voor niet acute oogzorg opvragen.

Het OMC Zaandam stelt alles in het werk om de wachttijden voor consulten en operaties zo kort mogelijk te houden. Aangezien het een en ander nauw samenhangt met beschikbaar gestelde budgetten door zorgverzekeraars, is het OMC Zaandam afhankelijk van de afspraken die zij met ons willen maken.

Vragen en antwoorden over het coronavirus

Als gevolg van de persconferentie van 12 januari 2021 jl. wordt het huidig coronabeleid binnen het OMC Zaandam voortgezet. Dit betekent dat uw afspraak bij het OMC Zaandam vooralsnog doorgaat. Indien er wijzigingen zullen zijn, nemen wij zelf contact met u op.

Zie voor het huidig coronabeleid binnen het OMC Zaandam onze coronapagina. 

Aangepast op dinsdag 12 januari, 20:30 uur

Tekstgrootte
Contrast