Wist u dat…

…het OMC Zaandam gevestigd is in de voormalige brandweerkazerne aan de H. Gerhardstraat aan het einde van de Peperstraat te Zaandam? Onderstaand vindt u de verdere contactgegevens van het OMC Zaandam en de benodigde informatie voor het maken van een afspraak.

De medewerkers van Oogheelkundig Medisch Centrum (OMC) Zaandam doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Oogheelkundig Medisch Centrum (OMC) Zaandam het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

Voorleggen aan uw zorgverlener

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en uw zorgverlener kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.

Indien u contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Dit kan per e-mail klachtenfunctionaris@omczaandam.nl of per post.

Geschillencommissie

Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website www.geschillencommissie-EZa.nl. Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Tot slot

Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • Uw zorgverlener vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.
  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van uw klacht, zorgt er niet voor dat uw recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.

In deze brochure leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

PDF

Klachtenregeling zorgaanbieder

Veilig Incidenten Melden (VIM)

Het OMC Zaandam is een zelfstandig behandelcentrum dat altijd in beweging is. Dagelijks bezoeken en gebruiken grote hoeveelheden patiënten, begeleiders, leveranciers en ook medewerkers het gebouw.

Nu kan het zo zijn dat u tijdens uw bezoek bijvoorbeeld tegen een (in uw ogen) onveilige situatie aanloopt, dan willen wij u de gelegenheid geven om dit aan ons te melden. Dit zodat wij de situatie kunnen oplossen en voorkomen in de toekomst.

Hiervoor hebben wij de volgende procedure; via het e-mailadres klachtenfunctionaris@omczaandam.nl kunt u uw bevinding aan ons toezenden. Vermeld de datum van uw bezoek aan het OMC Zaandam en beschrijf in korte bewoording de situatie. We zullen u per e-mail van een reactie voorzien met hierin een eventuele oplossing voor de situatie.

We zijn binnen het OMC Zaandam dagelijks bezig om zowel de zorg, als de patiëntervaring zo optimaal mogelijk te maken. Helaas kunnen wij en zien wij niet alles, daarbij kunt u ons helpen. Alvast bedankt.

Belangrijke informatie

Bestel op tijd uw lenzen!

Komt het door corona, de oorlog in Oekraïne, of een tekort aan grondstoffen? Diverse verhalen doen de ronde.
Maar, de leveringstijden van lenzen bij de fabrikanten zijn aan het oplopen. Dus let op, bestel op tijd uw lenzen.