Vragen en antwoorden over het coronavirus

Naar aanleiding van de persconferentie wordt het huidig coronabeleid binnen het OMC Zaandam voortgezet. Dit betekent dat uw afspraak bij het OMC Zaandam vooralsnog doorgaat. Indien er wijzigingen zullen zijn, nemen wij zelf contact met u op.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de berichtgeving van de Rijksoverheid, de NOG en onze branchevereniging ZKN, hanteren wij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen.

Vanaf zaterdag 26 juni is het dragen van een mondkapje alleen verplicht als de 1,5 meter niet bewaard kan worden. Onze patiënten zijn vanaf heden niet meer verplicht om binnen het OMC Zaandam een mondkapje te dragen, behalve in de druppelruimte vooraf de injecties (IVI’s) en op de OK. Mocht u een voorkeur hebben om wel een mondkapje te dragen, dan bent u hier vrij in. Ook onze behandelaren hebben zelf de keuze om al dan niet een mondkapje te dragen.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje in de druppelruimte vooraf de injecties en op de OK geldt naast alle andere voorzorgsmaatregelen die reeds zijn getroffen en van groot belang zijn om het coronavirus in te dammen en onder controle te krijgen. Door mee te werken aan alle voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus kunnen wij de oogzorg binnen OMC Zaandam bereikbaar houden voor iedereen die in deze bijzondere tijd oogzorg nodig heeft!

Binnen het OMC Zaandam wordt de 1,5 meter afstand norm zo goed mogelijk nageleefd en worden alle reeds getroffen (hygiëne-) maatregelen in acht genomen. Dit betekent concreet dat het OMC Zaandam werkt met een aangepast schema waarin

  • elke dag minimaal twee oogartsen poli spreekuur hebben met ondersteuning van onze praktijkassistentes, basisarts, en technisch oogheelkundige assistentes;
  • elke dag minimaal een volledig OK programma wordt gedraaid;
  • daar waar mogelijk worden de postoperatieve patiënten voor hun consult thuis gebeld door de operateur.

Dit betekent dat u met ons contact kan opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan via het e-mailadres contactmail@omczaandam.nl of door te bellen naar 075 614 0662.

Het aangepaste schema kan verschillende gevolgen hebben, zoals dat op de dag van de afspraak of een vervolgafspraak wordt ingepland bij een andere arts dan u gewend u bent. Wij vragen u hier uw medewerking en begrip in.

Daarnaast doen wij een dringend beroep op begeleiders om buiten te wachten, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor hulp en ondersteuning. Dit om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven en om zo veel mogelijk patiënten de beste zorg te kunnen bieden.  Heeft u een (medische) urgentie en is het meenemen van een begeleider noodzakelijk? Dit dient vóór uw afspraak bij ons bekend te zijn.

Tevens verzoeken wij u om niet vroeg op uw afspraak te verschijnen. Houd u aan de aangegeven tijden om drukte in de kliniek te voorkomen. Indien u toch te vroeg bent, zullen wij u verzoeken om buiten de kliniek te wachten. Wij vragen u hier uw medewerking en begrip in.

Waarom deze maatregel?
Net als veel andere klinieken neemt het OMC Zaandam extra maatregelen om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Deskundigen adviseren om het aantal contacten met medemensen te beperken. Zo kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Het OMC Zaandam vraagt u om uw medewerking en begrip. Nogmaals verzoeken we iedereen om het OMC Zaandam alleen te bellen als het echt nodig is.

Welke voorbereidingen heeft het OMC Zaandam getroffen i.v.m. het coronavirus?
Wij houden scherp in de gaten of onze bezoekers van de poliklinieken mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld. Zo vragen wij patiënten en bezoekers waarbij wij verschijnselen van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts aanwezig zijn om de afspraak te annuleren en het pand niet te betreden.
Bij binnenkomst verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren met handenalcohol, de gebruiksaanwijzing treft u bij de ingang van het OMC Zaandam. Tevens reinigen wij 3 maal daags alle deurkrukken. Daarnaast schudden wij binnen de kliniek voorlopig geen handen om besmetting te voorkomen.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn afspraak?
Voor bezoeken van een afspraak geldt dat de patiënt bij voorkeur alleen naar binnen komt, tenzij begeleiding noodzakelijk is.

Wat betreft de orthoptie afspraken; ook hiervoor geldt slechts 1 begeleider mee naar de afspraak. Andere kinderen, tenzij zij ook een afspraak hebben, mogen niet mee naar binnen.

Poliklinische, operatieve verrichtingen en kleine ingrepen
Zoals aangeven zal het OMC Zaandam een heropstart van de oogheelkundige zorg gaan doen, waarbij de norm van 1,5 meter afstand zo goed mogelijk wordt nageleefd. Voor de operatieve verrichtingen en kleine ingrepen wordt u gebeld door onze centrale OK planning.

Periodieke ooginjecties
De periodieke ooginjectie behandelingen, ook wel bekend als intravitreale injecties (IVI’s), zijn zeer noodzakelijk en gaan in principe allemaal door. Indien u klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken wij u de afspraak te annuleren. Indien u 24 uur klachtenvrij bent kunt u contact opnemen om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor uw injectie in te plannen.

Wanneer kan een afspraak NIET doorgaan?
We verzoeken u om NIET naar het OMC Zaandam te komen:

– Na bezoek aan risicogebied / code rood of oranje gebied (zie website RIVM)
– Na onbeschermd contact met vermeend of bewezen coronapatiënt
– Bij koorts > 38°C
– Bij hoesten
– Bij milde luchtwegklachten
– Indien u onverklaarbare reuk- en smaakverlies heeft
Is dit het geval, dan kunt u uw eventuele afspraak, het liefst 24 uur van te voren, telefonisch verzetten.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?
Het is vooral van belang om het risico op besmetting, met welk virus dan ook, zoveel mogelijk te beperken door:
Hygiëne-maatregelen in acht te nemen:
– Was de handen regelmatig.
– Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
– Geen handen schudden.
– Blijf 1,5 meter bij elkaar vandaan.

Mogelijke risicomomenten op contact met het virus te vermijden, dat wil zeggen:
– Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld.
– Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld.
– Terughoudend te zijn om op bezoek te gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid.

Hoe herken ik het coronavirus?
Als u de afgelopen twee weken in een land of gebied bent geweest waar het coronavirus voorkomt of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het coronavirus en u heeft nieuwe klachten van de luchtwegen zoals hoesten, onverklaarbare reuk en smaakverlies of toenemende kortademigheid, dan is het verstandig telefonisch de huisarts te raadplegen.
Voor algemene informatie over het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM.

Aangepast op woensdag 7 juli 2021

Vragen en antwoorden over het coronavirus

Als gevolg van de persconferentie wordt het huidig coronabeleid binnen het OMC Zaandam voortgezet.  Echter, patiënten zijn vanaf heden niet meer verplicht om binnen het OMC Zaandam een mondkapje te dragen, behalve in de druppelruimte vooraf de injecties (IVI’s) en op de OK. Mocht u een voorkeur hebben om wel een mondkapje te dragen, dan bent u hier vrij in.

Ook onze behandelaren hebben zelf de keuze om al dan niet een mondkapje te dragen.

Mochten er wijzigingen zijn voor uw afspraak, dan nemen wij altijd zelf contact met u op.

Zie voor het huidig coronabeleid binnen het OMC Zaandam onze coronapagina. 

Aangepast op woensdag 7 juli 2021

Tekstgrootte
Contrast