Vragen en antwoorden over het coronavirus

Naar aanleiding van de recente berichtgeving van de Rijksoverheid, de NOG en onze branchevereniging ZKN, over het coronavirus hanteren wij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen.

Binnen het OMC Zaandam wordt de 1,5 meter afstand norm zo goed mogelijk nageleefd en worden alle reeds getroffen (hygiëne-) maatregelen in acht genomen. Dit betekent concreet dat het OMC Zaandam werkt met een aangepast schema waarin

  • elke dag maximaal twee oogartsen poli spreekuur hebben met ondersteuning van onze praktijkassistentes, basisarts, en technisch oogheelkundige assistentes;
  • elke dag minimaal een volledig OK programma wordt gedraaid;
  • daar waar mogelijk laten we de spreekuren telefonisch doorgaan.

Dit betekent dat u met ons contact kan opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan via het e-mailadres info@omczaandam.nl of door te bellen naar 075 614 0662.

Het aangepaste schema kan verschillende gevolgen hebben, zoals dat op de dag van de afspraak of een vervolgafspraak wordt ingeland bij een andere arts dan u gewend u bent. Wij vragen u hier uw medewerking en begrip in.

Tevens verzoeken wij u om niet vroeg op uw afspraak te verschijnen. Houd u aan de aangegeven tijden om drukte in de kliniek te voorkomen. Indien u toch te vroeg bent, zullen wij u verzoeken om buiten de kliniek te wachten. Wij vragen u hier uw medewerking en begrip in.

Waarom deze maatregel?
Net als veel andere klinieken neemt het OMC Zaandam extra maatregelen om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Deskundigen adviseren om het aantal contacten met medemensen te beperken. Zo kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Het OMC Zaandam vraagt u om uw medewerking en begrip. Nogmaals verzoeken we iedereen om het OMC Zaandam alleen te bellen als het echt nodig is.

Welke voorbereidingen heeft het OMC Zaandam getroffen i.v.m. het coronavirus?
Wij houden scherp in de gaten of onze bezoekers van de poliklinieken mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld. Zo vragen wij patiënten en bezoekers waarbij wij verschijnselen van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts aanwezig zijn om de afspraak te annuleren en het pand niet te betreden.
Bij binnenkomst verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren met handenalcohol, de gebruiksaanwijzing treft u bij de ingang van het OMC Zaandam. Tevens reinigen wij 3 maal daags alle deurkrukken. Daarnaast schudden wij binnen de kliniek voorlopig geen handen om besmetting te voorkomen.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn afspraak?
Voor bezoeken van een afspraak geldt dat de patiënt bij voorkeur alleen naar binnen komt, tenzij begeleiding noodzakelijk is.

Wat betreft de orthoptie afspraken; ook hiervoor geldt slechts 1 begeleider mee naar de afspraak. Andere kinderen, tenzij zij ook een afspraak hebben, mogen niet mee naar binnen.

Poliklinische, operatieve verrichtingen en kleine ingrepen
Zoals aangeven zal het OMC Zaandam een heropstart van de oogheelkundige zorg gaan doen, waarbij de norm van 1,5 meter afstand zo goed mogelijk wordt nageleefd. Voor de operatieve verrichtingen en kleine ingrepen wordt u gebeld door onze centrale OK planning.

Periodieke ooginjecties
De periodieke ooginjectie behandelingen, ook wel bekend als intravitreale injecties (IVI’s), zijn zeer noodzakelijk en gaan in principe allemaal door. Indien u klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken wij u de afspraak te annuleren. Indien u 24 uur klachtenvrij bent kunt u contact opnemen om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor uw injectie in te plannen.

Wanneer kan een afspraak NIET doorgaan?
We verzoeken u om NIET naar het OMC Zaandam te komen:

– Na bezoek aan risicogebied (zie website RIVM)
– Na onbeschermd contact met vermeend of bewezen coronapatiënt
– Bij koorts > 38°C
– Bij hoesten
– Bij milde luchtwegklachten
Is dit het geval, dan kunt u uw eventuele afspraak, het liefst 24 uur van te voren, telefonisch verzetten.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?
Het is vooral van belang om het risico op besmetting, met welk virus dan ook, zoveel mogelijk te beperken door:
Hygiëne-maatregelen in acht te nemen:
– Was de handen regelmatig.
– Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
– Geen handen schudden.
– Blijf 1,5 meter bij elkaar vandaan.

Mogelijke risicomomenten op contact met het virus te vermijden, dat wil zeggen:
– Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld.
– Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld.
– Terughoudend te zijn om op bezoek te gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid.

Hoe herken ik het coronavirus?
Als u de afgelopen twee weken in een land of gebied bent geweest waar het coronavirus voorkomt of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het coronavirus en u heeft nieuwe klachten van de luchtwegen zoals hoesten of toenemende kortademigheid, dan is het verstandig telefonisch de huisarts te raadplegen.
Voor algemene informatie over het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM.

Aangepast op donderdag 18 juni 2020 jl. om 12:15 uur

Tekstgrootte
Contrast