Wist u dat…

…het OMC Zaandam gevestigd is in de voormalige brandweerkazerne aan de H. Gerhardstraat aan het einde van de Peperstraat te Zaandam? Onderstaand vindt u de verdere contactgegevens van het OMC Zaandam en de benodigde informatie voor het maken van een afspraak.

Eerste contact

Wanneer u voor een eerste afspraak belt, vragen wij om:

 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer
 • Naam van uw huisarts
 • Eventueel de namen van de specialisten waar u onder behandeling bent
 • Omschrijving van de klacht(en) zodat wij een afspraak met de juiste specialist kunnen maken
 • Graag uw verwijsbrief en uw BSN bij de hand houden

Heeft u deze gegevens bij de hand? Maak dan een afspraak door te bellen naar 075 614 06 62 of door uw gegevens achter te laten via ons “bel mij terug”- formulier.

Uw eerste afspraak

Bij uw eerste bezoek aan ons centrum dient u te kunnen overleggen:

 • Verwijzing huisarts of specialist, dit is verplicht gesteld door de zorgverzekeraars
 • Zorgverzekeringspas
 • Geldig legitimatiebewijs, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar
 • Medicatielijst

Legitimatieplicht

Bij ieder bezoek aan ons centrum bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspasje mee te nemen. Kinderen dienen over een eigen (geldig) legitimatiebewijs te beschikken.

Het Oogheelkundig Medisch Centrum dient op de hoogte te zijn van uw Burgerservicenummer (BSN*), dit nummer staat op uw legitimatiebewijs. Dit BSN is van belang bij het versturen van de factuur naar de zorgverzekeraar. Facturen zonder BSN worden niet betaald door de zorgverzekeraar. Als u ervoor kiest om de afspraak door te laten gaan zonder een geldig legitimatiebewijs te tonen, dient u direct een voorschot van € 90,- voor de kosten van uw behandeling aan het OMC te betalen.

* In 2009 is het BSN in de plaats gekomen van het sofinummer. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.burgerservicenummer.nl.

Verwijsbrief verplicht

Voor niet-acute oogzorg
Zorgverzekeraars hebben de controle op de verwijsbrief verscherpt. Bij iedere nieuwe zorgvraag dient u een geldige verwijsbrief te overhandigen van degene die u doorverwijst naar het Oogheelkundig medisch centrum  (bijvoorbeeld uw arts of optometrist). Zolang u wordt behandeld voor dezelfde klacht (welke binnen 2 jaar na laatste controle afspraak plaatsvindt), hoeft u geen nieuwe verwijsbrief mee te nemen bij controleafspraken. Indien u bent uitbehandeld maar toch klachten heeft, is nogmaals een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Acceptatie van verwijzers
Uw zorgverzekeraar bepaalt of uw verwijzing naar het ziekenhuis geldig is. Alle zorgverzekeraars accepteren de huisarts of medisch specialist als verwijzer, en door sommige zorgverzekeraars wordt bijvoorbeeld de optometrist als verwijzer geaccepteerd. Neem voor de zekerheid altijd contact op met uw zorgverzekeraar. U bent namelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige verwijsbrief.

Afspraak met verwijsbrief
Zodra u doorverwezen bent naar ons centrum, kunt u een afspraak maken.

Let op: Het Oogheelkundig Medisch Centrum te Zaandam raadt u aan dit tijdig te doen, uw verwijsbrief is namelijk 1 jaar geldig. Bij de start van uw behandeling dient u een geldige verwijsbrief te hebben.

Afspraak zonder verwijsbrief
Als u een bezoek brengt aan ons zonder dat u een verwijsbrief bij u heeft, dient u de rekening zelf te betalen. De factuur wordt dan direct naar u gestuurd. Dit betekent dat de kosten van de gehele behandeling bij u in rekening worden gebracht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u vervolgens de factuur bij hen kan indienen en of uw behandeling vergoed wordt.

Let op: heeft u geen (geldige) verwijsbrief bij zich én kunt u zich niet legitimeren, dan dient u voorafgaand aan u behandeling een voorschot van €90,- voor de kosten van uw eerste behandeling aan ons centrum te betalen.

Meer informatie over de verwijsbrief
Heeft u vragen over de verwijsbrief? Neem dan contact op met de financiële afdeling van het Oogheelkundige Medisch Centrum te Zaandam ziekenhuis op  tel. 075 – 6140662 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 8.30-17.00 uur). Ook kunt u uw vragen per email sturen naar: crediteuren@omczaandam.nl

Heeft u een bril? Neem deze dan mee. Indien u contactlenzen draagt, vragen wij u deze bij het eerste bezoek niet te dragen, of vlak voor het onderzoek uit te nemen.

Bent u niet in het bezit van een geldig verzekeringsbewijs of bent u in het buitenland verzekerd, dan vragen wij een vooruitbetaling van €90.

Gezichtsvermogen na eerste afspraak

In verband met een zorgvuldige beoordeling van uw ogen kan de eerste afspraak ongeveer 1 uur duren. U dient er rekening mee te houden dat uw pupillen verwijd kunnen worden met oogdruppels, die een negatieve invloed hebben op uw gezichtsvermogen. U kunt wazig gaan zien en de last hebben van fel (zon)licht. Dit verdwijnt na enkele uren. Wanneer u van plan bent met de auto te komen, is het raadzaam om iemand mee te nemen, die u terug kan rijden. Is dit niet mogelijk, dan raden wij u aan om met het openbaar vervoer te komen. Wij bevelen u aan om bij zonnig weer een zonnebril mee te nemen.

Spoedverwijzing

Wanneer u niet bent ingeschreven als patient bij het OMC Zaandam en er sprake is van een acute klacht buiten de reguliere werktijden, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen huisarts of een huisartsenpost. Daar wordt beoordeeld of een spoedverwijzing noodzakelijk is. Afhankelijk van de klacht kunt u met spoed (binnen 24 uur) of semi-spoed (binnen 2 weken) naar het OMC Zaandam worden verwezen.

Afspraak afzeggen of verplaatsen

Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Als u zonder afbericht niet verschijnt, zijn wij helaas genoodzaakt het consult in rekening te brengen. Voor het afzeggen of verplaatsen van de afspraak kunt u bellen naar onze praktijk op telefoonnummer 075-6140662.

 

Vragen en antwoorden over het coronavirus

Naar aanleiding van de recente berichtgeving van de Rijksoverheid, de NOG en onze branchevereniging ZKN, over het coronavirus hanteren wij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen.
Dit houdt in dan het OMC Zaandam vanaf heden alleen focust op urgente electieve, ofwel planbare, oogheelkundige zorg op basis van oordeel oogarts en doorgang IVI’s. Dit om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daar waar mogelijk laten we de spreekuren telefonisch doorgaan. Indien dit niet mogelijk is annuleren wij de afspraak. Wij nemen later contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Indien uw afspraak wordt geannuleerd, wordt u door ons gebeld en geïnformeerd.

Indien u niet wordt gebeld, dan gaat uw gewoon door op de polikliniek en verwachten wij u op het spreekuur.

Twijfelt u of een afspraak doorgang kan vinden, stuurt u ons een e-mail naar info@omczaandam.nl .

Waarom deze maatregel?

Net als veel andere klinieken neemt het OMC Zaandam extra maatregelen om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Deskundigen adviseren om het aantal contacten met medemensen te beperken. Zo kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Het OMC Zaandam vraagt u om medewerking en begrip. Nogmaals verzoeken we iedereen om het OMC Zaandam alleen te bellen als het echt nodig is.

Welke voorbereidingen heeft het OMC Zaandam getroffen i.v.m. het coronavirus?

Wij houden scherp in de gaten of onze bezoekers van de poliklinieken mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld. Zo vragen wij patiënten en bezoekers waarbij wij verschijnselen van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts aanwezig zijn om de afspraak te annuleren en het pand niet te betreden.

Bij binnenkomst verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren met handenalcohol, de gebruiksaanwijzing treft u bij de ingang van het OMC Zaandam. Tevens reinigen wij 3 maal daags alle deurkrukken. Daarnaast schudden wij binnen de kliniek voorlopig geen handen om besmetting te voorkomen.

Mag ik een begeleider meenemen naar mijn afspraak?

Voor bezoeken van een afspraak geldt dat de patiënt bij voorkeur alleen naar binnen komt, tenzij begeleiding noodzakelijk is.

Poliklinische, operatieve verrichtingen en kleine ingrepen

Het OMC Zaandam blijft open voor patiënten, maar met een aangepast schema. Wij behandelen alleen zorg met urgente aard. Daar waar mogelijk laten we de spreekuren telefonisch doorgaan. Indien dit niet mogelijk is annuleren wij de afspraak. Wij nemen later contact met u op om een nieuwe afspraak te maken. Als er niets verander voor u, dan krijgt u géén bericht. U hoeft ons niet te bellen.

Periodieke ooginjecties

De periodieke ooginjectie behandelingen, ook wel bekend als intravitreale injecties (IVI’s), zijn zeer noodzakelijk en gaan in principe allemaal door. Indien u klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken wij u de afspraak te annuleren. Indien u 24 uur klachtenvrij bent kunt u contact opnemen om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor uw injectie in te plannen.

Wanneer kan een afspraak NIET doorgaan?

We verzoeken u om NIET naar het OMC Zaandam te komen:

 • Na bezoek aan risicogebied (zie website RIVM)
 • Na onbeschermd contact met vermeend of bewezen coronapatiënt
 • Bij koorts > 38°C
 • Bij hoesten
 • Bij milde luchtwegklachten

Is dit het geval, dan kunt u uw eventuele afspraak, het liefst 24 uur van te voren,  telefonisch verzetten.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Het is vooral van belang om het risico op besmetting, met welk virus dan ook, zoveel mogelijk te beperken door:

Hygiëne-maatregelen in acht te nemen:

 • Was de handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 • Geen handen schudden.
 • Blijf 1,5 meter bij elkaar vandaan.

Mogelijke risicomomenten op contact met het virus te vermijden, dat wil zeggen:

 • Niet reizen naar gebieden waar het virus is vastgesteld.
 • Niet op bezoek gaan bij mensen die recent (2 weken geleden) in gebieden zijn geweest waar het virus is vastgesteld.
 • Terughoudend te zijn om op bezoek te gaan bij mensen met klachten van koorts, hoesten en kortademigheid.

Hoe herken ik het coronavirus?

Als u de afgelopen twee weken in een land of gebied bent geweest waar het coronavirus voorkomt of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het coronavirus en u heeft nieuwe klachten van de luchtwegen zoals hoesten of toenemende kortademigheid, dan is het verstandig telefonisch de huisarts te raadplegen.

Voor algemene informatie over het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM.

Tekstgrootte
Contrast