Wist u dat…

…het OMC Zaandam gevestigd is in de voormalige brandweerkazerne aan de H. Gerhardstraat aan het einde van de Peperstraat te Zaandam? Onderstaand vindt u de verdere contactgegevens van het OMC Zaandam en de benodigde informatie voor het maken van een afspraak.

Eerste contact

Wanneer u voor een eerste afspraak belt, vragen wij om:

 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer
 • Naam van uw huisarts
 • Eventueel de namen van de specialisten waar u onder behandeling bent
 • Omschrijving van de klacht(en) zodat wij een afspraak met de juiste specialist kunnen maken
 • Graag uw verwijsbrief en uw BSN bij de hand houden

Heeft u deze gegevens bij de hand? Maak dan een afspraak door te bellen naar 075 614 06 62 of door uw gegevens achter te laten via ons “bel mij terug”- formulier.

Uw eerste afspraak

Bij uw eerste bezoek aan ons centrum dient u te kunnen overleggen:

 • Verwijzing huisarts of specialist, dit is verplicht gesteld door de zorgverzekeraars
 • Zorgverzekeringspas
 • Geldig legitimatiebewijs, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar
 • Medicatielijst

Legitimatieplicht

Bij ieder bezoek aan ons centrum bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspasje mee te nemen. Kinderen dienen over een eigen (geldig) legitimatiebewijs te beschikken.

Het Oogheelkundig Medisch Centrum dient op de hoogte te zijn van uw Burgerservicenummer (BSN*), dit nummer staat op uw legitimatiebewijs. Dit BSN is van belang bij het versturen van de factuur naar de zorgverzekeraar. Facturen zonder BSN worden niet betaald door de zorgverzekeraar. Als u ervoor kiest om de afspraak door te laten gaan zonder een geldig legitimatiebewijs te tonen, dient u direct een voorschot van € 90,- voor de kosten van uw behandeling aan het OMC te betalen.

* In 2009 is het BSN in de plaats gekomen van het sofinummer. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.burgerservicenummer.nl.

Verwijsbrief verplicht

Voor niet-acute oogzorg
Zorgverzekeraars hebben de controle op de verwijsbrief verscherpt. Bij iedere nieuwe zorgvraag dient u een geldige verwijsbrief te overhandigen van degene die u doorverwijst naar het Oogheelkundig medisch centrum  (bijvoorbeeld uw arts of optometrist). Zolang u wordt behandeld voor dezelfde klacht (welke binnen 2 jaar na laatste controle afspraak plaatsvindt), hoeft u geen nieuwe verwijsbrief mee te nemen bij controleafspraken. Indien u bent uitbehandeld maar toch klachten heeft, is nogmaals een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Acceptatie van verwijzers
Uw zorgverzekeraar bepaalt of uw verwijzing naar het ziekenhuis geldig is. Alle zorgverzekeraars accepteren de huisarts of medisch specialist als verwijzer, en door sommige zorgverzekeraars wordt bijvoorbeeld de optometrist als verwijzer geaccepteerd. Neem voor de zekerheid altijd contact op met uw zorgverzekeraar. U bent namelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het hebben van een geldige verwijsbrief.

Afspraak met verwijsbrief
Zodra u doorverwezen bent naar ons centrum, kunt u een afspraak maken.

Let op: Het Oogheelkundig Medisch Centrum te Zaandam raadt u aan dit tijdig te doen, uw verwijsbrief is namelijk 1 jaar geldig. Bij de start van uw behandeling dient u een geldige verwijsbrief te hebben.

Afspraak zonder verwijsbrief
Als u een bezoek brengt aan ons zonder dat u een verwijsbrief bij u heeft, dient u de rekening zelf te betalen. De factuur wordt dan direct naar u gestuurd. Dit betekent dat de kosten van de gehele behandeling bij u in rekening worden gebracht. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen of u vervolgens de factuur bij hen kan indienen en of uw behandeling vergoed wordt.

Let op: heeft u geen (geldige) verwijsbrief bij zich én kunt u zich niet legitimeren, dan dient u voorafgaand aan u behandeling een voorschot van €90,- voor de kosten van uw eerste behandeling aan ons centrum te betalen.

Meer informatie over de verwijsbrief
Heeft u vragen over de verwijsbrief? Neem dan contact op met de financiële afdeling van het Oogheelkundige Medisch Centrum te Zaandam ziekenhuis op  tel. 075 – 6140662 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 8.30-17.00 uur). Ook kunt u uw vragen per email sturen naar: crediteuren@omczaandam.nl

Heeft u een bril? Neem deze dan mee. Indien u contactlenzen draagt, vragen wij u deze bij het eerste bezoek niet te dragen, of vlak voor het onderzoek uit te nemen.

Bent u niet in het bezit van een geldig verzekeringsbewijs of bent u in het buitenland verzekerd, dan vragen wij een vooruitbetaling van €90.

Gezichtsvermogen na eerste afspraak

In verband met een zorgvuldige beoordeling van uw ogen kan de eerste afspraak ongeveer 1 uur duren. U dient er rekening mee te houden dat uw pupillen verwijd kunnen worden met oogdruppels, die een negatieve invloed hebben op uw gezichtsvermogen. U kunt wazig gaan zien en de last hebben van fel (zon)licht. Dit verdwijnt na enkele uren. Wanneer u van plan bent met de auto te komen, is het raadzaam om iemand mee te nemen, die u terug kan rijden. Is dit niet mogelijk, dan raden wij u aan om met het openbaar vervoer te komen. Wij bevelen u aan om bij zonnig weer een zonnebril mee te nemen.

Spoedverwijzing

Wanneer u niet bent ingeschreven als patient bij het OMC Zaandam en er sprake is van een acute klacht buiten de reguliere werktijden, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen huisarts of een huisartsenpost. Daar wordt beoordeeld of een spoedverwijzing noodzakelijk is. Afhankelijk van de klacht kunt u met spoed (binnen 24 uur) of semi-spoed (binnen 2 weken) naar het OMC Zaandam worden verwezen.

MRSA

In de gezondheidszorg komen steeds meer resistente micro-organismen voor die moeilijk zijn te behandelen. Om verspreiding te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw behandelaar indien u:

 • contact heeft met intensieve veehouderij;
 • het afgelopen halfjaar opgenomen geweest bent of behandeld in een buitenlands ziekenhuis.

Afspraak  afzeggen of verplaatsen

Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. Als u zonder afbericht niet verschijnt, zijn wij helaas genoodzaakt het consult in rekening te brengen. Voor het afzeggen of verplaatsen van de afspraak kunt u bellen naar onze praktijk op telefoonnummer 075-6140662.

Vragen en antwoorden over het coronavirus

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de berichtgeving van de Rijksoverheid, de NOG en onze branchevereniging ZKN, hanteren wij de afgegeven adviezen en voorzorgsmaatregelen.

Vanaf dinsdag 1 december 2020 a.s. is het dragen van een mondkapje bij het betreden van de kliniek voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder verplicht. Dit is lijn met de aangekondigde maatregelen in de persconferentie van 17 november 2020 jl. aangaande de verplichting tot het het dragen van een mondkapje in openbare ruimten. 

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt naast alle andere voorzorgsmaatregelen die reeds zijn getroffen en van groot belang zijn om het coronavirus in te dammen en onder controle te krijgen. Door mee te werken aan alle voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus kunnen wij de oogzorg binnen OMC Zaandam bereikbaar houden voor iedereen die in deze bijzondere tijd oogzorg nodig heeft!

Binnen het OMC Zaandam wordt de 1,5 meter afstand norm zo goed mogelijk nageleefd en worden alle reeds getroffen (hygiëne-) maatregelen in acht genomen. Dit betekent concreet dat het OMC Zaandam werkt met een aangepast schema waarin

- elke dag minimaal twee oogartsen poli spreekuur hebben met ondersteuning van onze praktijkassistentes, basisarts, en technisch oogheelkundige assistentes;
- elke dag minimaal een volledig OK programma wordt gedraaid;
- daar waar mogelijk worden de postoperatieve patiënten voor hun consult thuis gebeld door de operateur.

Dit betekent dat u met ons contact kan opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan via het e-mailadres contactmail@omczaandam.nl of door te bellen naar 075 614 0662.

De coronamaatregelen kunnen verschillende gevolgen hebben, zoals dat op de dag van de afspraak of een vervolgafspraak wordt ingepland bij een andere arts dan u gewend bent. Wij vragen u hier uw medewerking en begrip in.

Daarnaast zijn begeleiders niet welkom in het pand. Dit om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven en om zo veel mogelijk patiënten te kunnen ontvangen.  Heeft u een (medische) urgentie en is het meenemen van een begeleider noodzakelijk? Dit dient vóór uw afspraak bij ons bekend te zijn.

Tevens verzoeken wij u om niet vroeg op uw afspraak te verschijnen. Houd u aan de aangegeven tijden om drukte in de kliniek te voorkomen. Indien u toch te vroeg bent, zullen wij u verzoeken om buiten de kliniek te wachten.

Twijfelt u of een afspraak doorgang kan vinden, stuurt u ons een e-mail naar contactmail@omczaandam.nl.

Zie voor verdere informatie onze coronapagina. 

Aangepast op vrijdag 20 november 2020 jl., 18:50 uur

Tekstgrootte
Contrast